НОВИНИ

14/02/2018 |
Посещение на лесовъди в Природен парк "Рилски манастир"

Днес, 70 специалисти лесовъди посетиха информационния център на Природен парк "Рилски манастир", където разгледаха подредената експозиция и се запознаха с основна информация за природния  парк, както и със стопанисването и опазването на горите и горските ресурси. Посещението е част от поредица от срещи на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)". Мероприятието е организирано от Института...
29 декември - Международен ден на биологичното разнообразие
29/12/2017 |
29 декември - Международен ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Поради географското си...


Екологичните проблеми и децата
28/11/2017 |
Екологичните проблеми и децата

Днес, експертите на природен парк "Рилски манастир"  посетиха СОУ "Христо Ботев", където запознаха учениците от 7 клас с eкологичните проблеми, с които се сблъсква човечеството в наши дни. На учениците бе представена презентация, от която те се запознаха с най-наболелите екологични проблеми на човечеството като: замърсяването на въздуха, на водата, глобалното затопляне и др. В дискусията след презентацията бяха набелязани и мерките, които всеки един от нас, трябва да предприеме,...
17/10/2017 |
Да опазим Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк Рилски манастир е уникално място, съчетаващо изключително разнообразие на растителни и животински видове, прекрасни пейзажи и вековни гори с направени от човека  и запазени през вековете архитектурни паметници, символи на българската духовност и култура. Дирекция на природен парк „Рилски манастир” е изградила множество кътове за отдих сред сенчестите букови и смърчови гори на парка, където Вие, нашите посетители  да можете да отдъхнете и да се насладите на...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/