Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване  на Черен лешояд, Скален орел  и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"
27/10/2020 |
Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване на Черен лешояд, Скален орел и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"

По проекта бяха  възстановени 8 дка от природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в два района на територията на парка. Дейностите, чрез които се спомогна за подобряване на състоянието на местообитанието бяха: поставяне на дървени парапети и скари, които ограничиха  антропогенното влияние върху него, проучвателни дейности върху растителността, дейности по подобряване на водния режим и премахване на  храстови...
Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“
27/10/2020 |
Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“

Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), гнездящи на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Това посочи инж. Димитър Григоров – директор на парка, по време на проведената днес в зала на Народно читалище „Христо Ботев“ финална пресконференция по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи...
За посетителите на парка
26/10/2020 |
За посетителите на парка

За приятния престой на територията на  Природен парк ”Рилски манастир”, горските инспектори изграждат, възстановяват и поддържат кътове за отдих, за да се ползват от всички посетители и гости. Дирекцията на парка се надява,че няма да има повече посетители, които  с действията си повреждат парковата инфраструктура. Нека опазим заедно създаденото от служителите на парка и научим подрастващото поколение на любов и отговорност към природата.  
Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“
23/10/2020 |
Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“

Природен парк „Рилски манастир“ e домакин на двудневно посещение от страна на талантливите деца от школа по изобразително изкуство „Захари Зограф“, към читалище – паметник „Отец Паисий – 1859”, с преподавател Пенка Боянова. В продължение на два дни младите художници на възраст от 8 до 16 години ще имат възможността да се запознаят с богатото културно историческо богатство на района, както и да се вдъхновят от природните забележителности на природния парк, които ще изобразят...