НОВИНИ

Ученици от клуб "Природа и наука" се запознаха с лечебните растения в природен парк „Рилски манастир“
14/02/2020 |
Ученици от клуб "Природа и наука" се запознаха с лечебните растения в природен парк „Рилски манастир“

За пореден път екипа на природен парк „Рилски манастир“  гостува на ученици от клуб "Природа и наука" при СЕУ "Св. П. Хилендарски"  гр. Дупница с ръководител г-жа Надя Каралийска. Темата на образователния урок  „Лечебните растения в парка“ предизвика засилен интерес сред учениците. Те се запознаха с видовото богатство от лечебни растения, правилата за тяхното  събиране за лични цели и съхранение, правилното им използване и начините за опазване на биологичното разнообразие...
Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград
13/01/2020 |
Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград

Днес, специалисти от Природен парк "Рилски манастир" изнесоха презентация пред учениците от 8 и 9 класове на ПМГ "Акад. Сергей Корольов", с която ги запознаха с основни факти за защитените територии и по-специално с природните дадености на природен парк "Рилски манастир" и дейността на експертите, които работят в него.


Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие
16/12/2019 |
Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие

Ученици от СЕУ "Св. П. Хилендарски"  гр. Дупница и  експерти от Природен парк "Рилски манастир" отбелязаха деня на биологичното разнообразие. Чрез образователни игри учениците определиха видовете защитени растения, които им бяха предоставени на снимков материал от експертите в парка и описаха абиотичните и биотични фактори, които влияят върху състоянието на популациите на биологичното разнообразие. Поради засиления интерес на учениците им беше представена по-подробна...
Седмокласници учат за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир"
10/12/2019 |
Седмокласници учат за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир"

В изпълнение на  годишната програма за работа и подписано заявление за съвместна дейност между 3-то ОУ и Дирекцията на парка, днес експерт посети училището в Благоевград, където представи презентация за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир" пред учениците от 7 б и 7д класове. 


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/