НОВИНИ

Екологичните проблеми и децата
28/11/2017 |
Екологичните проблеми и децата

Днес, експертите на природен парк "Рилски манастир"  посетиха СОУ "Христо Ботев", където запознаха учениците от 7 клас с eкологичните проблеми, с които се сблъсква човечеството в наши дни. На учениците бе представена презентация, от която те се запознаха с най-наболелите екологични проблеми на човечеството като: замърсяването на въздуха, на водата, глобалното затопляне и др. В дискусията след презентацията бяха набелязани и мерките, които всеки един от нас, трябва да предприеме,...
17/10/2017 |
Да опазим Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк Рилски манастир е уникално място, съчетаващо изключително разнообразие на растителни и животински видове, прекрасни пейзажи и вековни гори с направени от човека  и запазени през вековете архитектурни паметници, символи на българската духовност и култура. Дирекция на природен парк „Рилски манастир” е изградила множество кътове за отдих сред сенчестите букови и смърчови гори на парка, където Вие, нашите посетители  да можете да отдъхнете и да се насладите на...


Световен ден на птиците
01/10/2017 |
Световен ден на птиците

Световният ден на птиците се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Дори през последните години през първата събота и неделя на м. октомври се отбелязват Европейски дни на птиците. Природолюбителите излизат сред природата, за да наблюдават птици и да се забавляват. Целта на Световния ден за наблюдение на птиците е да се привлече вниманието на хората върху тях, да се насочи то към проблемите по съхраняването на местата, обитавани...
ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма
27/09/2017 |
ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма

ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма с  провеждане на работна среща със собственици и наематели на хотели и заведения за хранене, намиращи се  на територията на парка. Обсъдени бяха въпроси, касаещи предстоящи промени в Закона за туризма, маркировката на туристическите пътеки, възможностите за развитие на устойчив туризъм на територията на парка и др. Световният ден на туризма се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/