НОВИНИ

18/05/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите започна нов проект, разработен в партньорство между български и немски организации и финансиран от Германската федерална фондация за околна среда DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Водещ партньор от  немска страна е  Terolog GmbH, в партньорство с BTE, Tourism and Regional Consulting, а от българска страна партньори са Пирински туристически форум и Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“. Проектът...
Лесовъд за един ден
13/04/2018 |
Лесовъд за един ден

Днес, учениците от  ОУ "Аверкий Попстоянов" гр. Рила се включиха в инициативата „Лесовъд за един ден“ . Тази година тя бе организирана съвместно от ТП на ДГС "Рилски манастир" и  служители  от Природен парк "Рилски манастир", които запознаха  учениците с дейностите, които се предприемат за  опазване на природата и грижа за гората. Децата засадиха техните дръвчета непосредствено до залесената вчера от генералните директори на горско стопанство на държавите членки от Европейския...


Генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз  посетиха Природен парк "Рилски манастир"
12/04/2018 |
Генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз посетиха Природен парк "Рилски манастир"

Генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз участваха в залесяване на нова европейска гора, в землището на с. Падала, района на "ДГС Рилски манастир". Събитието под надслов "За зелена, обединена Европа" беше организирано в рамките на неформалната среща на директорите по горско стопанство на държавите членки от ЕС, която е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Участниците в акцията засадиха 30...
Седмица на гората в детска градина "Ален мак" гр. Кочериново
05/04/2018 |
Седмица на гората в детска градина "Ален мак" гр. Кочериново

 Под формата на образователни и занимателни игри премина посещението на експертите в ОДГ „Ален мак“ град Кочериново. Експертите на Природен парк " Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите, запознаха малките приятели на природата  с частите на дървото и техните характеристики, приноса на дърветата за живота на хората, както и с различните видове дървета. Децата научиха и колко е важно да се опазват горите. Мероприятието завърши със засаждане на дръвчета  в двора...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/