Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Първи мониторингови дейности за годината
20/03/2023 |
Първи мониторингови дейности за годината

През изминалата седмица бяха проведени първи мониторингови дейности за 2023 г. на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Наблюденията започнаха в района на Илийна река на вида елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook. f.), включено в Приложение 3 на ЗБР. От проведените наблюдения се установи, че популацията на вида е с много добра численост. Елвезиевото кокиче е многогодишно тревисто растение. Отличава се от другият вид кокиче по вътрешните околоцветни листчета,...
Отбелязваме Международния ден  за опазване на реките, водата и живота в тях
14/03/2023 |
Отбелязваме Международния ден за опазване на реките, водата и живота в тях

Днес отбелязваме Международния ден за опазване на реките, водата и живота в тях (Day of Action for Rivers). Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките. Най-голямата река на територията на Природен парк "Рилски манастир" е река Рилска. Дължината ѝ е 51 km, което ѝ отрежда 83-то място сред реките...
Конкурс за детско творчество
06/03/2023 |
Конкурс за детско творчество

Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" има удоволствието да ви покани да участвате в обявения конкурс за детско творчество! Условия на конкурса: Право да участват имат всички деца и ученици на възраст от 5 до 18 години. Конкурсните творби са без ограничение на техниката и материалите. Готовите творби можете да ни изпращате до 31 март 2023 г. само на пощенски адрес, като не забравяте да напишете имената си, училище и клас, както и телефон или имейл за връзка. Резултатите...
Забранени за бране за стопански цели лечебни растения през 2023 година
23/02/2023 |
Забранени за бране за стопански цели лечебни растения през 2023 година

Със заповед № РД-74/ 30.01.2023 г. на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна, като изключение се прави за количества, събирани за лични нужди. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, копитник, исландски лишей, видове салеп, момина сълза и др. И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки, е забранен за бране дори за лични...