Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

За туристите


Природен парк “Рилски манастир” е вторият по посещаемост парк в страната ни след Природен парк “Витоша”.

През 2007 и 2008 година специалистите, работещи в парковата дирекция, осъществиха Мониторинг на туристическия поток. Той бе осъществен по план-програма на Дирекцията на Природен парк “Рилски манастир” и е финансиран от Държавната агенция по горите при Министерски съвет на Р България, като част от него е осъществен и със средства от Фондациите DBU и „Алфред Тьопфер”- Германия. Благодарение на събраната информация през този двегодишен период, бяха направени редица анализи, които са основополагащи за развитието на различните форми на туризъм на територията на природния парк.

През 2007 година Природен парк „Рилски манастир” е посетен от 793 697 бр. посетители: богомолци, гости и туристи, а през 2008 година техният брой се е увеличил на 1 002 204 бр., което показва 22.5.% увеличение на посетителите. През територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути с висок интензитет на посещаемост, а именно:

                 Пътека на младия природолюбител

            Пътеката е изградена на 7 км от Рилския манастир, в красивата местност Кирилова поляна. Тя предоставя чудесни условия за пряко общуване на младите природолюбители с природата. В символичната “класна стая", където чиновете са обработени пънове за сядане, “горският учител” и информационните табла запознават децата с различните дървесни, храстови и тревисти видове. Тук могат да се видят различните видове маркировки, които се срещат в горите, къщички за птици и хранилки за животни, а от горския будилник те научават кои животни са най-ранобудни, какви са техните песни и как да ги пазят и да им помагат. По пътеката са изградени кътове за отдих, а като завършек на пътешествието се организират детски забавни игри.

 Рилски манастир – Кирилова поляна

            Кирилова поляна се намира на около 7 км източно от Рилския манастир. Маршрутът до нея започва от красивата местност Бачкова чешма, на около километър над манастира. По него могат да се видят около 35 дървесни и храстови вида, обозначени с табелки на латински и български език. Преходът дава възможност да се посетят църквите “Покров Богородичен” и “Свети Лука”. За тях има подробно описание в “Пътеводителя на светите места”, издание на ПП “Рилски манастир”. До Кирилова поляна достига и шосеен път, който при летни условия е абсолютно проходим от лек автомобил. 

                  Кирилова поляна - Сухото езеро (около 2 ч)

            Пътеката започва от Кирилова поляна (1500 м  н.в.) и е част от Европейския маршрут Е-4. Маркировката е бяло-зелено-бяло. Заради видовото разнообразие по маршрута, което наброява над 70 дървесни, храстови и тревни растения, я наричат ботаническа.  След половинчасов преход се навлиза в местността Къркулиците, от чиято най-висока точка може да се види Рилският манастир. Преходът минава покрай борова гора, през тревиста поляна и след изкачване на малко възвишение стига до долината на Сухото езеро (1928 м н.в.). Понякога в летните дни то пресъхва напълно, откъдето идва и името му. Вляво се вижда живописен водопад, а в района му се жълтеят красивите цветове на планинския крем – рядък вид и балкански ендемит. До Кирилова поляна води 7-километров асфалтиран път от Рилски манастир по течението на Рилска река. В района има места за къмпиране, няколко бунгала, търговски павилиони за хранене.

 

    Кирилова поляна - Рибни езера - Смрадливото езеро (около 5 ч)

Маршрутът започва в източния край на Кирилова поляна (1500 м  н.в.). Мястото е обозначено с информационно табло. Движи се по дефилето на Рилска река и дава възможност на туристите да се запознаят с над 90 вида дървесни, храстови и тревни растения. В подножието на дълъг скален масив расте редкият и застрашен вид рилски равен. След железния мост има отклонение, по което се стига до живописен водопад на Дяволска река. От местността Тиха Рила пътя преминава в  добре оформена пътека, криволичеща покрай р Рилска. Пътеката нагоре към езерата е добре маркирана с бяло-жълто-бяло и с ясно обозначени характерни погледни места. Изминава се за около час и половина. Малко над горния край на Долното рибно езеро се намира хижа “Рибни езера”, а на 300 метра от нея е Горното Рибно езеро, разположено в дъното на циркуса. Северозападно от хижа “Рибни езера” се тръгва по пътека към Смрадливото езеро (2294 м н.в.)  – най-голямото високопланинско езеро на Балканския полуостров. Дължината на му достига 800 м, а най-голямата му широчина е 375 м. От Кирилова поляна до кота 2000 може да се стигне с моторно превозно средство (желателно е да е високопроходимо) по чакълиран път.

Други популярни маршрути, които може да посетите:

  • Рилски манастир – Мальовица   Продължителност около 6 часа и 30 мин. Съществува опасност от лавини
  • Рилски манастир – Седемте Рилски езера  
  • Рилски манастир – Радовичка река – хижа “Македония”
  • Международен туристически маршрут Е -4 Пиринеи – Алпи –- Олимп

Всички тези маршрути са добре обозначени и маркирани със съответните цветове от парковата дирекция.

За любознателните туристи Дирекцията на парка е създала следните тематични образователни маршрута:

Дендрологичен маршрут “Бачкова чешма - Гробът на св. Иван Рилски”. По него могат да се видят около 35 дървесни и храстови вида, обозначени на латински, като на дърветата са поставени табелки на български език.От изготвените брошури предоставяни от природния парк , може да се получи информация за особеностите на всеки дървесен или храстов вид.

 

Маршрут “Културноисторическото наследство на Рилски манастир”, включващ посещение на най- големия действащ манастир в България, разглеждане на главната черква, старата манастирска кухня /магерница/, музейните сбирки и уникалната архитектура на вътрешния двор.Посещение на постницата “Свети Евангелист Лука” – до която се стига по живописна пътека, преминаваща покрай резерват “Риломанастирска гора”.

Маршрут „В горския дом” (детски кръгов маршрут) се намира в една от многото красиви местности на Природен парк „Рилски манастир”- местността Бричебор – Мандрата.

Разходката по пътеката не само е предизвикателството за децата , но тя ще бъде приятна за всеки турист решил да научи нещо повече за гората. В специално изградената „Класна стая” от природни материали може спокойно да си отдъхне всеки , децата да поиграят , да научат как да се ориентират в гората и още безброй интересни неща.

Използваните карти са от издателство Домино.