Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

КОНТАКТИ


ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

гр. Рила,

ул."Бенковски" №2

п.код 2630, тел./факс 07054 22-93

E-mail: [email protected] ; [email protected]

www.parkrilski-manastir.eu

 

 

 

 

От формата за ОБРАТНА ВРЪЗКА Вие може да изпратите Вашия сигнал, предложение или питане.

Вашето мнение е важно за нас!