НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

17/09/2018 |
Да изчистим България заедно
И тази година  Дирекция на Природен парк "Рилски манастир"  се включи активно в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим Бьлгария заедно”, която стана традиционна и тази година ...
13/09/2018 |
СКРЪБНА ВЕСТ
След кратко боледуване почина бившият директор на Природен парк "Рилски манастир" инж. Вангел Аврамов. Той беше най-дългогодишния директор на парка в периода 2004 -2011 година....


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/