НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

11/07/2018 |
Важно съобщение
Във връзка със започналия летен туристически сезон, Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" призовава гражданите за бдителност, гражданска активност и оказване на съдействие на...
25/06/2018 |
Доброволческа акция в Природен парк "...
На 24.06.2018г. (Еньовден) , група от 14  ентусиазирани природо любители, с голям хъс и енергия почистиха, маркираха и обозначиха туристически маршрут на територията на Природен па...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/