НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...

27/09/2020 |
27 септември - Световен ден на туризм...
Днес отбелязваме Световния ден на туризма. Целта на този ден  е да се информира  обществеността в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа...
10/09/2020 |
Град Рила отбелязва 51 години от обяв...
Днес, населеното място Рила, което вече 20 години е дом на офиса на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ отбелязва своя  51 годишен юбилей от обявяването му за град. Това се...