НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

14/05/2019 |
На гости на Природен парк "Рилски ман...
На 11 май 2019 г. учениците от клуб "Природа и наука"  към СУ "Паисий Хилендарски" с ръководител г-жа Надя Каралийска, посетиха информационния център на Природен парк "Рилски манас...
22/04/2019 |
Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр....
Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, отбеляза Международния ден на Земята в СУ „Христо Ботев “ в гр. Кочериново. Вниманието на учениците...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/