Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

УПРАВЛЕНИЕ / ДирекцияДирекция

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

ул. “Бенковски” № 2, ет. 3 и 4
гр. Рила 2630
област Кюстендил
Тел./факс 07054 22 93
e-mail: [email protected]
уебсайт: www.parkrilski-manastir.eu.

Дирекцията на природен парк "Рилски манастир" е поделение на Изпълнителната Агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите.