Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
УПРАВЛЕНИЕ


Структура с данни за служителите
 

инж. Димитър Григоров

Директор

 
 


 

инж. Никола Христов

Заместник директор

 
 


 

д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

        

Образователно-квалификационни степени: Доктор по икономика и управление на туризма - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Еразъм +, Докторантска мобилност - Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology  (EmaTTech) – Кавала, Гърция;

Висше образование, специалност „География на туризма” - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Средно образование с профил немски език - Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”  гр. Благоевград

Трудов стаж в системата на горите: 20 г.

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

11 – 15. 01. 2021 Курс по интерпретативно писане - Certified Interpretive Writers към Interpret Europe

10.02...


Дирекция

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

ул. “Бенковски” № 2, ет. 3 и 4
гр. Рила 2630
област Кюстендил
Тел./факс 07054 22 93
e-mail: [email protected]
уебсайт: www.parkrilski-manastir.eu.

Дирекцията на природен парк "Рилски манастир" е поделение на Изпълнителната Агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите.