НОВИНИ

04/05/2020 |
Важна информация във връзка с движението на туристи на територията на Природен парк "Рилски манастир"

Във връзка с регламентиране на движението на туристи и посетители на територията на Природен парк "Рилски манастир" е издадена заповед от директора на природния парк, с която можете да се запознаете тук.
Важна информация за събирането на билки през тази година
29/04/2020 |
Важна информация за събирането на билки през тази година

Със Заповед № РД-203 от 02.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите са определени  допустимите за събиране количества билки от естествените находища извън територията на националните паркове през 2020 г. В Заповедта са определени допустимите за събиране количества  лечебни растения от естествени находища – лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче, решетка безстъблена, бял пелин и зърнастец елшовиден. За...


Провеждане на мониторингови дейности в Природен парк "Рилски манатир"
27/04/2020 |
Провеждане на мониторингови дейности в Природен парк "Рилски манатир"

През изминалата седмица  специалистите от ДПП ”Рилски манастир” извършиха  наблюдение на животински видове по поречието на Илийна река. Открити са следи, по които е установена е жизнена дейност на един от  наблюдаваните видове-кафява мечка. Също така е извършен и мониторинг на растителния вид снежно кокиче, като в последствие е описана числеността на вида в откритото находище, както и неговите координати. Мониторинговата дейност на парка се извършва ежегодно, съгласно...
Ден на Земята -  “Действия срещу изменението на климата“
22/04/2020 |
Ден на Земята - “Действия срещу изменението на климата“

Първото отбелязване на Деня на Земята през 1970 г. дава началото на вълна от действия, включително приемането на решителни закони за опазване на околната среда в Съединените щати. Скоро след това много държави приемат сходни закони. Днес, вече 50 години Мрежата на Деня на Земята работи с повече от 75 000 партньори в над 190 държави, за да е двигател на положителни  действия за нашата планета. Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради епидемията...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/