НОВИНИ

Детски празник
09/09/2019 |
Детски празник

Дирекция на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите се включи в честванията по повод 50 годишнината от обявяването на Рила за град. Организиран бе  детски празник с рисунка на асфалт на природна тематика и детска работилница. В празника взеха участие децата от детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, както и ученици от град Рила и гости на града. В края на мероприятието всички деца получиха стикери със защитени видове растения от природния парк...
16/08/2019 |
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със Заповед № РД05-30/16.08.2019 г. на Директора на ПП „Рилски манастир“, за разглеждане на получени оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет:“Изработка и монтаж на дървени скари“     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че отварянето получените оферти на участниците ще бъде извършено публично на...


14/08/2019 |
Уважаеми посетители,

Във връзка с празника Успение на Пресвета Богородица (Голяма Богородица), се очаква интензивно движение на богомолци и туристи в района на и около Рилския манастир. В тази връзка ви ви призоваваме  за бдителност, гражданска активност и оказване на съдействие на сужителите на парка. При забелязване на някакви нерегламентирани действия на територията на парка можете да се обаждате на тел. 0889 399269 и 0889318010.
Светият път“ – поход по стъпките на Св. Иван Рилски
31/07/2019 |
Светият път“ – поход по стъпките на Св. Иван Рилски

Днес, в Рилския манастир ще бъде отслужена света божествена литургия във връзка с финала на  похода "Светият път“ – по стъпките на Св. Иван Рилски.   Поклонническият поход се организира по повод навършването през тази година на 550 години от връщане на мощите на Свети Йоан Рилски Чудотворец от Търновград в Рилската света обител. Походът "Светия път" започна на 30 юни от град Велико Търново и минава по маршрута, по който през ХV век (1469 година) мощите са  били върнати...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/