Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

18/10/2021 |
Обява за работа

Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността: „Старши счетоводител“. Пълното обявление може да свалите от тук.
28/09/2021 |
Обява за работа

Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността: „Старши специалист-горски инспектор“. Пълното обявление може да свалите от тук.
Конкурс за рисунка „Земите и горите на орела”
27/08/2021 |
Конкурс за рисунка „Земите и горите на орела”

                            Проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051     Конкурс за рисунка „Земите и горите на орела” се фокусира върху опазването на малкия креслив орел     Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявяват конкурс за рисунка. Конкурсът ще се проведе от 25 август до 8 октомври и е насочен към ученици oт всички класове...
!!!Важно съобщение!!!
12/08/2021 |
!!!Важно съобщение!!!

За периода от 13-ти до 31-ви август 2021 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън и извършването на огневи работи на цялата територия на Природен парк „Рилски манастир“, включително на кътовете за еднодневен отдих. Забраната се въвежда със Заповед на директора на ДПП “Рилски манастир“ № РД 05-27 / 12.08.2021 г. във връзка с усложнената пожароопасна обстановка в страната и на основание чл. 137, ал.3, във връзка с чл.138, ал.2...