НОВИНИ

На гости на Природен парк "Рилски манатсир"
03/10/2019 |
На гости на Природен парк "Рилски манатсир"

Днес, децата от група "Приятели" към ДГ "Д-р Тодора Миладинова" гр. Рила посетиха информационнообразователния център на Природен парк "Рилски манастир". Там те бяха посрещнати от експерт на парка, който им разказа за видовете дървета в горите на природния парк, за животните, които живеят в тях, както и за ползите, които дърветата носят на хората. Като спомен за днешнното образователно посещение децата получиха ключодържатели - орехчета, за да им напомнят за получените нови...
Световен ден на птиците в детската градина
01/10/2019 |
Световен ден на птиците в детската градина

Световния ден на птиците бе отбелязан днес в детска градина "Д-р Тодора Миладинова" в  гр. Рила. Експерт от Природен парк "Рилски манастир" запозна децата от група "Приятели" с видовете птици, които се срещат в района на парка, както и какво трябва да се прави за да се опазват птиците. Световният ден на птиците се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Целта на Световния ден  на птиците е да се привлече вниманието на хората върху тях,...


Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма
27/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма

На днешния ден, 27 септември Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма от 1980 година насам. Целта на този ден е  да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот. В тази връзка Дирекцията на парка проведе работни срещи с всички хотелиери, предлагащи туристически услуги на територията на парка и...
Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“
19/09/2019 |
Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава успешната реализация на дейностите по проект   „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   В рамките на проекта е изградена  специална площадка...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/