НОВИНИ

Еньовден в Природен парк „Рилски манастир“
24/06/2019 |
Еньовден в Природен парк „Рилски манастир“

Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза празник на билките Еньовден със занимания в Детска градина „Ален мак“ – град Кочериново. Децата от всички групи бяха запознати с различните видове билки, с тяхното значение за хората, начини за правилно бране и съхранение. Под сплетен венец от лечебни растения преминаха всички за здраве, а накрая в двора на детската градина сами си направиха билкова леха, за която обещаха да се грижат...
Семинар за заинтересовани лица
18/06/2019 |
Семинар за заинтересовани лица

На 15 юни в сградата на Посетителския център към Природен парк "Рилски манастир" се проведе Семинар - работна среща за заинтересованите лица в рамките  на проект INOViMENTOR, финансиран по програмата Interreg Balkan-Mediteranean. В проектът са планирани дейности за нововъведения в малкия и среден туристически бизнес и други, свързани с туризма дейности, като културни индустрии (фестивали, сувенири, дизайн, фолклор, традиции, гастрономия), занаяти, строителство и др. Акцент...


Немски собственици на гори посетиха природния парк
26/05/2019 |
Немски собственици на гори посетиха природния парк

Днес, в информационния център на Природен парк "Рилски манастир" се проведе среща на експерти на парка със собственички на гори от Германия. Представено бебиологичното разнообразие на защитената територия и бяха дискутирани  ползванията на територията на парка. гостите посетиха Рилски манастир и дендрологичната пътека на парка.
Посещение на ПП "Рилски манастир"
15/05/2019 |
Посещение на ПП "Рилски манастир"

Австрийски лесовъди заедно с техни колеги от Института за гората посетиха Информационния център на природен парк "Рилски манастир", където бяха запознати от експерти на парка с растителното богатство на защитената територия. гостите посетиха местностите Обедище и Кирилова поляна, където имаха възможност да видят букови и иглолистни гори.


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/