НОВИНИ

Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“
10/06/2020 |
Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите започва през следващите дни първо подхранване на грабливи птици на територията на парка. Мероприятието е част от дейностите по проект „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca)“ по Оперативна програма Околна среда. Подготовката за събитието тече от началото на м. май тази година, като...
Световен ден на околната среда
05/06/2020 |
Световен ден на околната среда

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Всяка година се избира актуална тема, която да фокусира вниманието на хората върху определен екологичен проблем и тази година темата е Биоразнообразието . Посланието, което този ден носи е, че всички хора на планетото трябва да обединим сили и да преосмислим връзката си с природата, така че да я опазим. Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите...


Международен ден на биологичното разнообразие
22/05/2020 |
Международен ден на биологичното разнообразие

Всяка година на 22 май отбелязваме деня на биологичното разнообразие. България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие, а защитените територии в страната са сърцевината за опазването му.  Територията на Природен парк "Рилски манастир"  опазва значителна част от флората и фауната на България. Кои са най-характерните растения в парка можете да научите от презентацията, подготвена от ученичката Анжела Василева Василева, членуваща в клуб "Природа...
22/05/2020 |
Мечка и мечета заснети в Природен парк "Рилски манастир"

Днес, в Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ бе получен видеоклип, който показва как мечка с две мечета пресичат пътя под Рилския манастир. Кадрите са уникални, тъй като през последните години специалистите на парка успяваха да открият само следи, които да докажат жизнена дейност на вида в района. Добре е да знаем, че мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България, освен това кафявата   мечка   е   индикатор   за   първична   дива   природа, ето...