НОВИНИ

Мониторинг на лечебни и защитени растителни видове
18/07/2019 |
Мониторинг на лечебни и защитени растителни видове

През месец юли eксперти от ДПП „Рилски манастир” проведоха наблюдение на лечебни и защитени видове растения в различни части от  територията на парка.  Наблюдение се извърши в районите на Илийна река, Тиха Рила, района на връх Калин и др. Всяка година се провежда мониторинг на видовете: Жълт планински крем, рилска иглика, петниста и жълта тинтява, многогодишна сверция и др. Събраните данни се изпращат до Изпълнителна агенция по околна среда и водите, където се обработват...
Пресконференция в град Кюстендил
17/07/2019 |
Пресконференция в град Кюстендил

Днес, от 10.00 часа в залата на РДГ - Кюстендил  се проведе пресконференция във връзка с дейността на дирекцията през първото полугодие на годината. В пресконференцията взе участие и директорът на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" - инж. Димитър Григоров, който запозна присъстващите с работата на дирекцията и предстоящите за изпълнение дейности. Инж. Здравчо Тодоров отчете, че са направени 3154 проверки  от началото на 2019 година от служителите на РДГ-Кюстендил ...


Изграждане на площадка
16/07/2019 |
Изграждане на площадка

В района под връх Деризмийца на територията на Природен парк "Рилски манастир" започна изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици. Дейностите се извършват в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна...
Еньовден в Природен парк „Рилски манастир“
24/06/2019 |
Еньовден в Природен парк „Рилски манастир“

Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза празник на билките Еньовден със занимания в Детска градина „Ален мак“ – град Кочериново. Децата от всички групи бяха запознати с различните видове билки, с тяхното значение за хората, начини за правилно бране и съхранение. Под сплетен венец от лечебни растения преминаха всички за здраве, а накрая в двора на детската градина сами си направиха билкова леха, за която обещаха да се грижат...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/