Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ


Отбелязваме Международния ден на биоразнообразието
22/05/2024 |
Отбелязваме Международния ден на биоразнообразието

Днес, служителите на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ посетиха детска градина „Ален мак“ гр. Кочериново и филиала в с. Бараково, където с малките приятели на парка отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Под формата на забавни игри и с природни материали децата от подготвителна група „Мики Маус“ с ръководител Спасимира Петрова и група „Бонбон“ с ръководител Елена Шаркова затвърдиха знанията си от необходимостта за опазване на природата...
Продължават ремонтните дейности на територията на парка
08/05/2024 |
Продължават ремонтните дейности на територията на парка

Горските инспектори към Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" продължават с импрегниране и подновяване на табла и кътове за еднодневен отдих в м. Кирилова поляна, м. Обедище, м. Студената чешма. Отправяме нашия призив към посетителите на Природен парк "Рилски манастир" да спазват правилата за опазване на горите от пожари и да се грижат за чистотата на природата.????
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”
17/04/2024 |
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”

Във връзка с обявения пожароопасен сезон, за периода 16-ти април до 30-ти ноември 2024 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън на цялата територия на Природен парк „Рилски манастир“, включително на кътовете за еднодневен отдих.  Забраната се въвежда със Заповед на директора на ДПП “Рилски манастир“ № РД 05-15 / 16.04.2024 г. на основание чл. 137, ал.3 и чл.138, ал.2 от Закона за горите, във връзка със Заповед ОА-РД-14-64/11.04.2024...
И тази година се забранява събирането на 24 вида лечебни растения в цялата страна
17/04/2024 |
И тази година се забранява събирането на 24 вида лечебни растения в цялата страна

Със заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник, се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна. Това са видове, чиито ресурси са ограничени и съществува реална заплаха от намаляване числеността на популациите и изчезването им от естествените им местообитания. Такива видове са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп и...