НОВИНИ

Нов проект
15/10/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“               Проектът  се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." съфинансирана...
Днес се отбелязва световния ден на туризма
27/09/2018 |
Днес се отбелязва световния ден на туризма

Световният ден на туризма се отбелязва на 27 септември вече 38 години. Решението за учредяването му влиза в сила през 1980, когато е приет и уставът на Световната организация по туризъм (UNWTO). Всяка година Световният ден на туризма е посветен на конкретна тема Някои от темите през годините са били: „Приносът на туризма за опазване на културното наследство, световния мир и взаимното разбирателство“, „Туризмът и качеството на живот“, „Най-доброто пътуване: добри гости и...


24/09/2018 |
Посещение на Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк "Рилски манастир" бе домакин на двудневна туристическа обиколка „ПО ПЪТЯ НА МОЛИТВИТЕ“, която бе част от финалните мероприятия по  Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ ​между Община Рила и община Старо Нагоричане, Република Македония. Една от основните дейности по проекта е развитието на религиозен и културен туризъм в трансграничен регион Рила- Старо Нагоричане. Представени бяха и  постигнатите резултати по про...
Да изчистим България заедно
17/09/2018 |
Да изчистим България заедно

И тази година  Дирекция на Природен парк "Рилски манастир"  се включи активно в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим Бьлгария заедно”, която стана традиционна и тази година  се проведе на 15 септември. Заедно с представители на Туристическото дружество от гр. Рила, доброволци и със съдействието на Община Рила,  ДПП "Рилски манастир"  организира и проведе почистване на места за отдих на територията на Природен парк Рилски манастир. Събрани бяха битовите отпадъци от силно...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/