Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Конкурс за детско творчество
01/03/2021 |
Конкурс за детско творчество

По повод Седмицата на гората Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ обявява Конкурс за ученическо творчество на тема Защитени растения и животни в ПП „Рилски манастир“ Конкурсът ще се проведе в 2 категории: Рисунка, колаж, макет, пано Компютърна презентация или кратко видео Скъпи участници, Дайте воля на въображението си, проявете творчество, изявете своя талант в няколко направления. Нарисувайте рисунка, или създайте макет, колаж или видео по...
Първи мониторингови дейности за годината
24/02/2021 |
Първи мониторингови дейности за годината

През месец февруари се проведоха първите за 2021 г. наблюдения на флората в ПП „Рилски манастир“.  Мониторингът започна с предвестниците на пролетта – кокичетата. Нетърпеливи „надничат“ от все още студената земя покрита със сняг. Снежното кокиче е защитен вид, включен в Червената книга на РБългария и Закона за биологичното разнообразие. Видът се наблюдава ежегодно на територията на ПП „Рилски манастир“, а резултатите от мониторинга показват, че числеността на популацията...
Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване  на Черен лешояд, Скален орел  и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"
27/10/2020 |
Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване на Черен лешояд, Скален орел и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"

По проекта бяха  възстановени 8 дка от природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в два района на територията на парка. Дейностите, чрез които се спомогна за подобряване на състоянието на местообитанието бяха: поставяне на дървени парапети и скари, които ограничиха  антропогенното влияние върху него, проучвателни дейности върху растителността, дейности по подобряване на водния режим и премахване на  храстови...
Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“
27/10/2020 |
Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“

Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), гнездящи на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Това посочи инж. Димитър Григоров – директор на парка, по време на проведената днес в зала на Народно читалище „Христо Ботев“ финална пресконференция по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи...