НОВИНИ

Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма
27/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма

На днешния ден, 27 септември Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма от 1980 година насам. Целта на този ден е  да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот. В тази връзка Дирекцията на парка проведе работни срещи с всички хотелиери, предлагащи туристически услуги на територията на парка и...
Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“
19/09/2019 |
Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава успешната реализация на дейностите по проект   „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   В рамките на проекта е изградена  специална площадка...


Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"
16/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"

За поредна година Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите се включи в кампанията "Да изчистим България". Почистени бяха районите около кътовете за отдих на парка, които са подложени на най-голямо антропогенно въздействие. В кампанията се включиха и доброволци.
Овладян е пожарът в района на Сухото езеро
16/09/2019 |
Овладян е пожарът в района на Сухото езеро

Пожарът, който възникна на 14 септември в района на Сухото езеро  на територията на Природен парк "Рилски манастир" е овладян. Изгорели са около 9 декара клек, сухи треви и единични дървета смърч и бяла мура. Районът остава  под наблюдение. Дирекцията на парка призовава туристите, които планират да посетят тази част от природния парк, да бъдат с повишено внимание.


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/