НОВИНИ

Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград
13/01/2020 |
Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград

Днес, специалисти от Природен парк "Рилски манастир" изнесоха презентация пред учениците от 8 и 9 класове на ПМГ "Акад. Сергей Корольов", с която ги запознаха с основни факти за защитените територии и по-специално с природните дадености на природен парк "Рилски манастир" и дейността на експертите, които работят в него.
Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие
16/12/2019 |
Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие

Ученици от СЕУ "Св. П. Хилендарски"  гр. Дупница и  експерти от Природен парк "Рилски манастир" отбелязаха деня на биологичното разнообразие. Чрез образователни игри учениците определиха видовете защитени растения, които им бяха предоставени на снимков материал от експертите в парка и описаха абиотичните и биотични фактори, които влияят върху състоянието на популациите на биологичното разнообразие. Поради засиления интерес на учениците им беше представена по-подробна...


Седмокласници учат за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир"
10/12/2019 |
Седмокласници учат за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир"

В изпълнение на  годишната програма за работа и подписано заявление за съвместна дейност между 3-то ОУ и Дирекцията на парка, днес експерт посети училището в Благоевград, където представи презентация за културното наследство на Природен парк "Рилски манастир" пред учениците от 7 б и 7д класове. 
Посещение в 3-то ОУ "Димитър Талев " гр. Благоевград
03/12/2019 |
Посещение в 3-то ОУ "Димитър Талев " гр. Благоевград

Днес, експерт от Дирекцията на Природен парк "Рилски манастир" представи презентация пред седмокласници от  3-то основно училище "Димитър Талев". Учениците научиха за огромното значение и духовна роля на най-значимия паметник на културата в България - Рилски манастир, от който природният парк е взел името си. Мероприятието бе организирано в изпълнение на предварително подготвената годишна програма за работа и подписано заявление за съвместна дейност между 3-то ОУ и Дирекцията...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/