НОВИНИ

Пордължават мониторинговите дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир"
18/05/2020 |
Пордължават мониторинговите дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир"

През изминалата седмица експерти от  Природен парк „Рилски манастир“  проведоха мониторинг на растителните видове на територията на парка в района на м.Елешница. Събраната информация по време на посещението на терен се обобщава и съхранява в създадената база данни. Подбелът расте по сенчести места, върху влажни и ронливи почви, в дерета и покрай бреговете на поточета. Може да се срещне по изкопи и насипи в територията на цялата страна. Подбелът може да се срещне под редица...
Предстои първото за тази година подхранване на грабливи птици на територията на ПП „Рилски манастир“
14/05/2020 |
Предстои първото за тази година подхранване на грабливи птици на територията на ПП „Рилски манастир“

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава изпълнението на проект по Оперативна програма Околна среда. Експерти от дирекцията извършиха проверка в района под връх „Деризмийца“, където през 2019 г. се изгради  площадка за подхранване на мършоядни птици. Отстранени бяха падналите на пътя дървета към площадката. Предстои да бъде направено първото подхранване на птиците за 2020 г. С това продължава работата по Дейност 1...


Децата, изпратили творби за "Моят разказ за гората" ще участват в залесявания през есента
07/05/2020 |
Децата, изпратили творби за "Моят разказ за гората" ще участват в залесявания през есента

Почти 2000 творби за гората са получени на електронните пощи на Изпълнителна агенция по горите, дирекциите на природни паркове и държавните предприятия през м. април. Произведенията са в отговор на инициативата на Агенцията "Моят разказ за гората“, с която беше отбелязана Седмица на гората 2020 г.  В писмо до всички участници  изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов обеща на младите любители на природата да "продължат своя разказ за гората" като участват...
Информация за посетителите на парка
05/05/2020 |
Информация за посетителите на парка

Във връзка със Заповед РД05-34/04.05.2020г. на Директора на Дирекция на природен парк "Рилски манастир" ви информираме, че на територията на парка е забранено сядането на пейки и събирането на групи от хора на по-малко от 2 метра. Тези мерки са предприети за опазване на вашето здраве, за това ви призоваваме да ги спазвате.


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/