Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Европейски ден на НАТУРА 2000
21/05/2021 |
Европейски ден на НАТУРА 2000

Днес отбелязваме Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Тя е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа.  Природен парк "Рилски манастир" попада в границите на защитена зона "- Натура 2000" място - BG0000496 "Рилски манастир", определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, и дивите птици. През 2019 и 2020 г. бяха  възстановени 8 дка от природно местообитание...
Ден на биоразнообразието в детската градина
19/05/2021 |
Ден на биоразнообразието в детската градина

Днес експерти от природен парк „Рилски манастир“ посетиха ДГ „Ален мак“ –  гр. Кочериново , където запознаха малките природолюбители със значението на биологичното разнообразие и колко е важно за хората. Със занимателно- образователни игри децата от група „Мики Маус“ и  „Слънчо“ от гр.Кочериново, както и децата от група „Радост“ от с. Бараково (филиал на ДГ „Ален мак“ –гр. Кочериново) научиха повече за видовете растения и животни.
Гусхиева ведрица в Природен парк "Рилски манастир"
17/05/2021 |
Гусхиева ведрица в Природен парк "Рилски манастир"

Разхождайки се из планинските пътеки на природен парк „Рилски манастир“ е възможно да видите красиво цвете, което много прилича на лале, но това не е лале. Това е гусихиева ведрица. Цветовете на ведрицата приличат много на лалето, но са увиснали надолу.  Тя е едно от най- ранно цъфтящите красиви горски  цветя. С нея цъфтят още пролетното великдинче, горската съсънка, кукуряк и др. В България се среща  още в Струмската долина, Средна гора, Западни Родопи и др. Макар,...
15 май- Световен ден на климата
15/05/2021 |
15 май- Световен ден на климата

На днешната дата (15 май) отбелязваме Световният ден за борба с климатичните промени. Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, наводняване...