Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

На вниманието на всички посетители на Природен парк "Рилски манастир"
10/08/2020 |
На вниманието на всички посетители на Природен парк "Рилски манастир"

За да осигурим приятния престой на територията на природен парк ”Рилски манастир”, с голямо желание изграждаме, възстановяваме и поддържаме кътове за отдих. Призоваваме всички посетители на парка да не оставят отпадъците си извън обособените места за тяхното изхвърляне. Нека заедно се опитаме да направим всичко възможно, за да запазим богатото разнообразие от растения и животни на парка, давайки и положителен пример на децата ни. Те трябва да знаят, че природата е наш...
Експертите от ДПП „Рилски манастир" ще премахват конкурентна растителност, която пречи на развитието на защитени растения в парка
05/08/2020 |
Експертите от ДПП „Рилски манастир" ще премахват конкурентна растителност, която пречи на развитието на защитени растения в парка

Експертите от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир" към Изпълнителна агенция ще премахват конкурентна растителност в предварително определени участъци от  природни местообитания, разположени на територията на парка. Целта е да се възстановят естествените местообитания на защитени растения, които са подложени на унищожение, причинени от негативни въздействия от туристи и пашуващи животни в районите на местността „Тиха Рила“ и язовир „Калин“. Разрушаването на местообитанията...
Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"
27/07/2020 |
Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"

Продължава работата по поддържане на маршрутите в Природен парк „Рилски манастир“  по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Изработени са и са поставени на терен, в обособени пробни площадки нови информационни табла в районите на местността „Тиха Рила“ и язовир „Калин“. Целта е посетителите...
Мониторинг на растителни видове
13/07/2020 |
Мониторинг на растителни видове

Експерти от природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите продължават  наблюденията на защитени и лечебни видове растения на  територията на парка.  През изминалата седмица се проведе мониторинг в районите на Илийна река, Тиха Рила и  връх Калин. Наблюдавани са  видовете: Жълт планински крем, петниста и жълта тинтява, многогодишна сверция, мащерка, риган и др. Всички събрани данни се съхраняват в създадената база данни на природен парк „Рилски...