НОВИНИ

Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"
16/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"

За поредна година Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите се включи в кампанията "Да изчистим България". Почистени бяха районите около кътовете за отдих на парка, които са подложени на най-голямо антропогенно въздействие. В кампанията се включиха и доброволци.
Овладян е пожарът в района на Сухото езеро
16/09/2019 |
Овладян е пожарът в района на Сухото езеро

Пожарът, който възникна на 14 септември в района на Сухото езеро  на територията на Природен парк "Рилски манастир" е овладян. Изгорели са около 9 декара клек, сухи треви и единични дървета смърч и бяла мура. Районът остава  под наблюдение. Дирекцията на парка призовава туристите, които планират да посетят тази част от природния парк, да бъдат с повишено внимание.


Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“
13/09/2019 |
Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“

Три вида мършоядни птици ще бъдат подхранвани, след изграждане на специална площадка предназначена за тази цел. Тя е изградена в района под връх Деризмийца на територията на Природен парк "Рилски манастир" и ще служи за подхранване на видовете  Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca). Изграждането се осъществи в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430...
Да изчистим България заедно!
10/09/2019 |
Да изчистим България заедно!

На 14 септември 20019 г. (събота) Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" кани всички желаещи да се включат в Кампанията "Да изчистим България заедно". Сборен пункт за почистването е Кирилова поляна от 10.00 часа. Дирекцията на парка ще осигури ръкавици и чували. Елате,  да почистим България заедно!


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/