Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

За посетителите на парка
26/10/2020 |
За посетителите на парка

За приятния престой на територията на  Природен парк ”Рилски манастир”, горските инспектори изграждат, възстановяват и поддържат кътове за отдих, за да се ползват от всички посетители и гости. Дирекцията на парка се надява,че няма да има повече посетители, които  с действията си повреждат парковата инфраструктура. Нека опазим заедно създаденото от служителите на парка и научим подрастващото поколение на любов и отговорност към природата.  
Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“
23/10/2020 |
Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“

Природен парк „Рилски манастир“ e домакин на двудневно посещение от страна на талантливите деца от школа по изобразително изкуство „Захари Зограф“, към читалище – паметник „Отец Паисий – 1859”, с преподавател Пенка Боянова. В продължение на два дни младите художници на възраст от 8 до 16 години ще имат възможността да се запознаят с богатото културно историческо богатство на района, както и да се вдъхновят от природните забележителности на природния парк, които ще изобразят...
Обезопасени електропреносни стълбове в Природен парк „Рилски манастир“
07/10/2020 |
Обезопасени електропреносни стълбове в Природен парк „Рилски манастир“

Приключи обезопасяването  на опасните електропреносни  стълбове на територията на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите. Поставянето на птицезащитни устройства на електропреносните стълбове цели да се защитят видовете птици и  ще доведе до подобряване състоянието  и числеността на популациите на застрашени видове  птици на територията на ПП „Рилски манастир“ - Черен лешояд, Скален  и Кръстат орел. Дейността се изпълнява по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02...
Продължава обезопасяването на електропреносните стълбове  в Природен парк „Рилски манастир“
29/09/2020 |
Продължава обезопасяването на електропреносните стълбове в Природен парк „Рилски манастир“

Продължава поставянето на птицезащитни устройства на електропреносните стълбове на територията на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите. Целта е да се защитят видовете птици и да се предотвратят нещастни случаи  при кацането им по стълбовете. С изпълнение на дейността ще се подобри състоянието  и числеността на популациите на застрашени видове  птици на територията на ПП „Рилски манастир“ - Черен лешояд, Скален  и Кръстат орел. Дейността...