НОВИНИ

29/10/2018 |
Туристически водачи за защитените територии на България

От 22 до 26 октомври в Посетителския център на Природен парк „Рилски манастир“ над гр. Рила се проведе първото пет-дневно обучение за туристически водачи от български защитени територии в рамките на проект, финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU). Обучението беше организирано от българския партньор по проекта – неправителствената организация Пирински туристически форум, а немските партньори от консултантските компании Terolog и BTE осигуриха основните...
18/10/2018 |
Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"

На 18.10.2018 г. студентите от трети курс специалност "Екология и опазване на околната среда" към Лесотехническия университет проведоха своята учебна практика по дисциплините "Екологичен мониторинг" и "Защитени природни територии" в посетителския и образователен център на Пироден парк "Рилски манастир". Специалистите на парка  запознаха студентите с принципите и подходите при поддържане и управление на защитената територия, както и с постиженията на Дирекцията в областта...


Нов проект
15/10/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“               Проектът  се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." съфинансирана...
Днес се отбелязва световния ден на туризма
27/09/2018 |
Днес се отбелязва световния ден на туризма

Световният ден на туризма се отбелязва на 27 септември вече 38 години. Решението за учредяването му влиза в сила през 1980, когато е приет и уставът на Световната организация по туризъм (UNWTO). Всяка година Световният ден на туризма е посветен на конкретна тема Някои от темите през годините са били: „Приносът на туризма за опазване на културното наследство, световния мир и взаимното разбирателство“, „Туризмът и качеството на живот“, „Най-доброто пътуване: добри гости и...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/