НОВИНИ

Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“
13/09/2019 |
Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“

Три вида мършоядни птици ще бъдат подхранвани, след изграждане на специална площадка предназначена за тази цел. Тя е изградена в района под връх Деризмийца на територията на Природен парк "Рилски манастир" и ще служи за подхранване на видовете  Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca). Изграждането се осъществи в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430...
Да изчистим България заедно!
10/09/2019 |
Да изчистим България заедно!

На 14 септември 20019 г. (събота) Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" кани всички желаещи да се включат в Кампанията "Да изчистим България заедно". Сборен пункт за почистването е Кирилова поляна от 10.00 часа. Дирекцията на парка ще осигури ръкавици и чували. Елате,  да почистим България заедно!


Детски празник
09/09/2019 |
Детски празник

Дирекция на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите се включи в честванията по повод 50 годишнината от обявяването на Рила за град. Организиран бе  детски празник с рисунка на асфалт на природна тематика и детска работилница. В празника взеха участие децата от детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, както и ученици от град Рила и гости на града. В края на мероприятието всички деца получиха стикери със защитени видове растения от природния парк...
16/08/2019 |
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със Заповед № РД05-30/16.08.2019 г. на Директора на ПП „Рилски манастир“, за разглеждане на получени оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет:“Изработка и монтаж на дървени скари“     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че отварянето получените оферти на участниците ще бъде извършено публично на...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/