Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
ПУБЛИКАЦИИ / Основна информация за Природен парк Рилски манастир

20/04/2014 |
Основна информация за Природен парк Рилски манастир

             Природен парк „Рилски манастир” е един от 11-те природни паркове в България към Изпълнителната агенция по горите.

Територията на парка обхваща гори, планински ливади, алпийски местности, високи върхове и вълнуващи пейзажи, както и над 28 високопланински езера в сърцето на Рила планина, което го прави предпочитана дестинация за туристите. Тук те могат да посетят  изградените специализирани, ботанически и еко пътеки и да се запознаят не само с богатото биологично разнообразие, но и с богатото културното - историческо наследство на  България.

                Тук се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност –Рилския манастир. Основан в началото на Х век от отшелника Иван от с.Скрино, наречен по късно Свети Иван Рилски и до днес манастира е най-желаното място за поклонение и молитва. Манастирският комплекс е изграден благодарение на няколко поколения видни български строители, зографи и майстори-резбари.   През 1983 година ЮНЕСКО обявява манастира за паметник на културата от световно значение.

               Природен  парк „Рилски манастир”се характеризира с особености, които го отличават от всички други защитени територии в страната, ето защо той е втората по посещаемост  защитена територия в  България.

Уникалното  разнообразие на парка се изразява в 1400 вида висши растения, от които 49 вида са включени в Червената книга на България, 202 вида гръбначни животни в т.ч. 122 вида птици, 52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни.  Дървесното разнообразие в природния парк е представено от над 35 дървесни и храстови вида, а лечебните растения са 135.

 

ЗА ТУРИСТИТЕ

Природен парк “Рилски манастир” е вторият по посещаемост парк в страната ни след Природен парк “Витоша”.

През 2007 и 2008 година специалистите, работещи в парковата дирекция, осъществиха Мониторинг на туристическия поток. Той бе осъществен по план-програма на Дирекцията на Природен парк “Рилски манастир” и е финансиран от Държавната агенция по горите при Министерски съвет на Р България, като част от него е осъществен и със средства от Фондациите DBU и „Алфред Тьопфер”- Германия.

Благодарение на събраната информация през този двегодишен период, бяха направени редица анализи, които са основополагащи за развитието на различните форми на туризъм на територията на природния парк.

 

През 2007 година Природен парк „Рилски манастир” е посетен от 793 697 бр. посетители: богомолци, гости и туристи, а през 2008 година техният брой се е увеличил на 1 002 204 бр., което показва 22.5.% увеличение на посетителите.

През територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути с висок интензитет на посещаемост, а именно:

  • Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – Кобилино бранище
  • Рилски манастир – Рибни езера – Смрадливото езеро
  • Рилски манастир – Мальовица
  • Рилски манастир – Седемте Рилски езера
  • Рилски манастир – Радовичка река – хижа “Македония”
  • Международен туристически маршрут Е -4 Пиринеи – Алпи –- Олимп

Всички тези маршрути са добре обозначени и маркирани със съответните цветове от парковата дирекция.

 

 За любознателните туристи Дирекцията на парка е  създала следните тематични образователни маршрута:

            Дендрологичен маршрут “Бачкова чешма- Гробът на св. Иван Рилски”. По него могат да се видят около 35 дървесни и храстови вида, обозначени на латински, като на дърветата са поставени табелки на български език.От изготвените брошури предоставяни от природния парк  ,  може да се получи информация за особеностите на всеки дървесен или храстов вид.

            Маршрутът “Пътека на младия природолюбител” в района на Кирилова поляна дава възможност да се видят различните видове маркировки, които се срещат в горите, видовете къщички за птици и хранилки за животни, чакала за наблюдение на животни, табла  на лечебните растения с информация кои болести лекуват те.

            Маршрут “Културноисторическото наследство на Рилски манастир”, включващ посещение на най- големия действащ манастир в България, разглеждане на главната черква, старата манастирска кухня /магерница/, музейните сбирки и уникалната архитектура на вътрешния двор.Посещение на постницата “Свети Евангелист Лука” – до която се стига по живописна пътека, преминаваща покрай резерват “Риломанастирска гора”.