Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
ПУБЛИКАЦИИ / Община Струмица

13/06/2014 |
Община Струмица

Община Струмица се намира в югоизточния край на Република Македония, точно под триъгълника на международните граници с България и Гърция, като е разположена в плодородна долина.
Надморска височина е 256 m.Площ: 485,59 km2
Населениев общината е 54 676жители, с гъстота над 100 жители на кв. км
Населените места са 25

Природа
Районът на ОбщинаСтрумица е заобиколен от планини Беласица и Огражден, Еленика. Конфигурацията на тези планински вериги е специфична.
Беласица се намира най-високият връх на югоизток от Струмица 2031 m. Той разширява дължина на изток-запад от над 70 km. Беласица е един от най-старите планини не само в Македония, но и на Балканския полуостров. Беласица са тристранна точка между границите на Македония, България и Гърция.
Огражден е северо-източно от Струмица най-висок връх 1746 m.
Еленика се намира западно от Струмица най-високия връх 970m.
В планинската верика Беласица и Огражден Еленика основно преобладават широколистни гори (дъб, черен и бял габър, кестен и бук). Вечнозелени гори са редки и са най-вече на по-високите части на планините, като преобладават борови и елови.

КЛИМАТ
Специфични географски и топографски позиция на Община Струмица характеризират два зонални климатични условия. Средиземноморски климат, с повече или по-малко преминаване към Източноконтинентеален, което е отличителната характеристика за региона - дълго горещо лято с високи среднодневни температури и намалени годишни валежи.
Характерно за района е топлият вятър.
Средната годишна температура е 13,1 C с най-висока средна месечна температура 23,9 C през юли и най-ниската средномесечна температура през януари на  -1,7 С.