Профил на купувача / Вътрешни правила на ДПП "Рилски манастир"

12/12/2014 |
Вътрешни правила на ДПП "Рилски манастир"

Профил на купувача

Лице за контакти: инж. Никола Христов - Директор

Номер на тел. 07054 22-93

гр. Рила, ул. “Бенковски”  №2

E-mail: [email protected]

 

Вътрешни правила на ДПП Рилски манастир.

Натисни тук:

http://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Вътрешни_правила_на_ДПП.rar

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/