Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Архив / Профил на купувача / Обществени поръчки


08/08/2019 |
Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Изработка и монтаж на дървени скари"

Покана: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана3.pdf Приложения: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_2.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_3.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_4.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_6а-6д.doc


31/07/2019 |
Покана за пазарни консултации

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/Покана.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПОКАНА_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПРИЛОЖЕНИЕ_1_ТЕХН.ЗАДАНИЕ.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПРИЛОЖЕНИЕ_2_ИНДИКАТИВНА_ЦЕНА.doc


31/07/2019 |
Покана за изработка и монтаж на дървени скари

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана1.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Folder1/ПОКАНА_1.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Folder1/ПРИЛОЖЕНИЕ_1_Техническо_задание.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Folder1/ПРИЛОЖЕНИЕ_2_Индикативна_цена.docx