Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Архив / Профил на купувача / Обществени поръчки


21/08/2019 |
Обществена поръчка за услуга с предмет "Възстановяване на водния режим в местообитание 6430"

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПОКАНА1.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_1_Техническо_предложение1.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_2Декларация.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_3_Ценово_предложение11.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_4_Сведения_за_участника1.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_5_ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_6_Декларация_клаузи_договор.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложения_-декларации_6а_-_6д.docx


09/08/2019 |
Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Закупуване, доставка на храна и подхранване на птиците"

Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Закупуване, доставка на храна и подхранване на птиците" https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана.rar Приложения: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_11.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_21.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_3.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_4.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_5.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_6а-6д.doc


08/08/2019 |
Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430"

Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430" https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана2.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПОКАНА1.docx Приложения: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_2.doc