Профил на купувача / Обществени поръчки

25/09/2019 |
Договор №9

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ДОГОВОР_№9.pdf


12/09/2019 |
Договор № 7

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Договор_№7.pdf


23/08/2019 |
Договор №6

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Договор_№6.pdf


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/