Профил на купувача / Обществени поръчки

08/08/2019 |
Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430"

Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430" https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана2.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПОКАНА1.docx Приложения: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_2.doc


08/08/2019 |
Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Изработка и монтаж на дървени скари"

Покана: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана3.pdf Приложения: https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_2.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_3.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_4.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_6а-6д.doc


31/07/2019 |
Покана за пазарни консултации

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/Покана.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПОКАНА_1.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПРИЛОЖЕНИЕ_1_ТЕХН.ЗАДАНИЕ.doc https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/My_folder/3007/ПРИЛОЖЕНИЕ_2_ИНДИКАТИВНА_ЦЕНА.doc


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/