Профил на купувача / Покана за пазарни консултации

24/03/2020 |
Покана за пазарни консултации

 

 

Всички документи по поканата може да свалите от следния линк:

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Пазарни_консултации.rar

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/