Профил на купувача / Покана за обществена поръчка

23/04/2020 |
Покана за обществена поръчка

Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства". Документите можете да свалите от тук.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/