Профил на купувача / Вътрешни правила

21/06/2016 |
Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на Дирекция на ПП "Рилски манастир", изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача. Натисни тук

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/