Профил на купувача / Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки

13/03/2017 |
Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки

Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки. За да отворите пълния документ натиснете тук.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/