Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Архив / Профил на купувача / Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Закупуване, доставка на храна и подхранване на птиците"


09/08/2019 |
Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Закупуване, доставка на храна и подхранване на птиците"

Покана за обществена поръчка за услуга с предмет "Закупуване, доставка на храна и подхранване на птиците"

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана.rar

Приложения:

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_11.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_21.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_3.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_4.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_5.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_6а-6д.doc