Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Архив / Профил на купувача / Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430"


08/08/2019 |
Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430"

Покана за пазарни консултации за услуга с предмет "Възстановяване на воден режим в местообитание 6430"

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Покана2.pdf

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПОКАНА1.docx

Приложения:

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_1.doc

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПРИЛОЖЕНИЕ_2.doc