Профил на купувача / Покана за пазарни консултации

07/04/2020 |
Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства“. Необходимите документи можете да свалите от тук.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/