Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
Архив / Профил на купувача / Удължаване срока на покана за обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства"

04/05/2020 |
Удължаване срока на покана за обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства"

Удължаване срока на покана за обществена поръчка за извършване на  услуга с предмет: „Закупуване, доставка  и монтаж на птицезащитни устройства". Всички необходими документи можете да свалите от тук.