Профил на купувача / Обществени поръчки

13/03/2017 |
Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки

Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки. За да отворите пълния документ натиснете тук.


21/06/2016 |
Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на Дирекция на ПП "Рилски манастир", изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача. Натисни тук


12/12/2014 |
Вътрешни правила на ДПП "Рилски манастир"

Профил на купувача Лице за контакти: инж. Никола Христов - Директор Номер на тел. 07054 22-93 гр. Рила, ул. “Бенковски”  №2 E-mail: [email protected]   Вътрешни правила на ДПП Рилски манастир. Натисни тук: http://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Вътрешни_правила_на_ДПП.rar


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/