Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Архив / Профил на купувача / Обществени поръчки


04/05/2020 |
Удължаване срока на покана за обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства"

Удължаване срока на покана за обществена поръчка за извършване на  услуга с предмет: „Закупуване, доставка  и монтаж на птицезащитни устройства". Всички необходими документи можете да свалите от тук.


23/04/2020 |
Покана за обществена поръчка

Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства". Документите можете да свалите от тук.


07/04/2020 |
Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на птицезащитни устройства“. Необходимите документи можете да свалите от тук.