Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

ЗА ПАРКА / НАСЛЕДСТВОНАСЛЕДСТВО

Културно-историческото наследство

Културно-историческото наследство на територията на ПП “Рилски манастир” е огромно. В подстъпите на Парка се намира  гр. Рила. Тук може да се види една от най-старите черкви в района – “Св. Архангел Михаил”, която е обявена за национален паметник на културата и в момента е в реставрация. В Рила може да се види и архитектурно-историческият комплекс Бабинска махала, който представлява ансамбъл от запазени къщи – паметници на културата с местно значение. В гр. Рила може да бъде посетена и действащата в момента черква “Св. Никола”, където се намира дърворезбован владишки трон, направен от Алекси Рилец.

В сърцето на Парка  се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилски манастир. Той е основан през 10 век от новата ера (927-941 г.) от отшелника Иван от с. Скрино, наречен по-късно Рилски. От 10 до 14 век манастирът се е намирал на 3 км североизточно от днешната сграда. Бил е построен около естествена пещера, в която е живял Иван Рилски. През 1335 г. Феодалът Хрельо Драговола построил манастирските сгради на естествено укрепената тераса между реките Рилска и Друшльовица. Хрельовата кула (1340 г.)  е най-старата сграда в манастира, запазена и до днес. Съвременният архитектурен облик на манастира е рожба на 19 век. В продължение на 4 години се строят жилищните крила, а след 13 години е завършена и последната част, която затваря двора и огражда църквата в него.

В манастира са създавани, събирани и опазвани с религиозна страхопочит ръкописни и старопечатни книги, исторически, документи, дарствени царски грамоти, икони и църковна утвар, златошити одежди и дарове, донасяни от вярващите. Неговото значение на религиозен център е признато от целия православен свят, за което свидетелстват многобройни документи, съхранявани в манастирската библиотека и музейните сбирки. В Рилския манастир отворени за посещение са: главната манастирска църква “Рождество Богородично”, историческият музей, магерницата и стопанският музей. През 1983 г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура.

В близост до манастира се намират два метоха – Орлица и Пчелино. Метох “Орлица” е разположен на 3 км от гр. Рила, покрай асфалтовия път за Рилски манастир. Това е един от най-старите метоси на Рилския манастир, за който се споменава още в Грамотата на цар Иван Шишман (1378 г.). Тук е изграден храм на името на апостолите Петър и Павел от 1469 г., с фрески от 1479 г. Църквата е построена във връзка връщане мощите на Св. Иван Рилски от Търново през 1469 г. В двора й се намира една от най-старите лози в България, засадена през 20-те години на 19 в. Метох “Пчелино” – това е стопанският чифлик на Рилския манастир, където се е извършвала стопанска и горска дейност. На около 500 м северно от  него в края на 13 век е издигната църквата “Успение Богородично”, изписана през 1835 г. от Димитър Молеров. В църквата се пазят няколко от най-ранните възрожденски икони, изработени за манастира от светогорския монах Захарий. Тук се намира и една от най-ценните икони с образа на Св. Иван Рилски.

На североизток от манастира, високо в планината се намират още два архитектурно-исторически ансамбъла: Постницата “Свети Иван Рилски”, където се е намирал първоначалния гроб на светеца, а вторият е Постницата “Св. Евангелист Лука”. Тук се намира първото училище за светско образование, основано  през 1843 г. от Неофит Рилски. Най-близо до манастира е разположен малък ансамбъл, обхващащ гробищната църква и костницата на манастира, няколко жилищни постройки и манастирското гробище. От източната страна на манастира са разположени стопанските постройки, които са многобройни.