Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
ЗА ПАРКА / ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ

Национален център за професионално обучение на специалисти и мениджъри в защитените територии в РБългария

Идеята за изграждане на Информационен посетителски център на територията на Природен парк „Рилски манастир” се дооформи окончателно, след преместването на Управлението на Горско стопанство „Рилски манастир” в гр. Рила. По този начин  на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” бе предоставен недвижим имот. Сградата е с масивна конструкция, двуетажна, построена 1956 година, със застроена площ 152 кв.м.

Центърът се намира  в местността Пчелино, на 16 км от град Рила в посока Рилски манастир. Целта на центъра  е  да  предоставя адекватни възможности за подреждане на постоянни и тематични експозиции, интерактивни приложения в сферата на екологичните практики и опазването на биоразнообразието, провеждане на неформални обучения, опознаване на природата и придобиване на конкретни умения за опазване на околната среда, семинари и работни срещи свързани с дейността на Природния парк и екологични стажове.

Тук може да разгледате нашата експозиция, да научите повече за биоразнообразието на парка, както  и да получите изчерпателна информация от нашите специалисти за възможностите за преходи в планината, както и посещение на специализираните ни туристически маршрути.

Контакти

Васил Янев – Главен специалист "Координатор на посетителски информационен център"

тел.0878862846

Дирекция Природен парк „Рилски манастир”

2630  Рила ул. "Бенковски"№2,

тел.07054 /22-93

[email protected]

www. parkrilski-manastir.eu

Центърът разполага с 3 малки зали за обучение с по 20 места общо 60 места. Техническите възможности на залите позволяват използването на мултимедийни приложения и интерактивни технологии. Залите са оборудвани с мултимедийни проектори,флипчартове видео и аудиотехника.

Само при нас ще имате възможността да наемете и използвате нашият електронен екскурзовод - Cruso. Разработен е  специално за разходки сред природата и е приложим за  всякакъв вид туризъм.
Въз основа на "Глобалната система за позициониране (GPS)  този уред е с вградена цифрова карта и електронен компас.
В комбинация с внимателно подготвена аудио и визуална  информация , всеки пешеходец или велосипедист ще има възможността да опита нещо ново. 

Cruso ви показва винаги, къде се намирате и може да ви обясни това, което
виждате.   Чрез интуитивна навигация в менюто и тъч скрийн, уредът е лесен за използване от всички.

 Услуги: Организиране на семинари и обучения; Осигуряване на лектори; Организиране на кафе- паузи; Информационни материали

Теми    

  • Находища на минерали в ПП „Рилски манастир”

  • Торфища и специфична растителност;

  • Ендемични и защитени растения – жертва на туристите;

  • Водата разказва

    Игра –разпознаване на нещата, които носи водата

  • Реликтните животински видове – наши гости от миналото;

  • Гора: Гората в добри ръце; Гора какво е това?

  • Птици оталпийските места;

  • Екологични пешеходни турове: По следите на рилския ревен и рилската иглика; Тисът – дърво с  характер; Запознайте се със самодивското лале; Специалният дъб на Рила; Лудо ли е лудото биле?