Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Откриване на нова екопътека за хора с увреждания в ДПП Рилски манастир


Откриване на нова екопътека за хора с увреждания в ДПП Рилски манастир
29/05/2015 |
Откриване на нова екопътека за хора с увреждания в ДПП Рилски манастир

                                                                                Официално откриване на изградена инфраструктура   

Нова екопътека за хора с увреждания и информационен пункт се откри в Природен парк „Рилски манастир”. Лентата прерязаха Илиан Точев – и.д. гл. секретар на Изпълнителна агенция по горите и директора на парка - инж. Димитър Григоров. 

„Приветствам изграждането на екопътека със специална инфраструктура, чрез която се предоставя възможност на хората с увреждания  да опознаят богатството на природни, културни и исторически забележителности в района на Природен  парк  “Рилски манастир” – каза Илиан Точев в приветствието си към участниците и гостите на  събитието. „Изпълнителна агенция по горите ще поощрява и подкрепя всяка една инициатива, свързана с популяризирането на Природния парк, който е неделима част от мрежата на защитените територии в България”, допълни той. 

Пътеката  е  изградена в местността Кирилова поляна на 7 км от Рилски манастир.  От двете й страни са изработени и монтирани места за отдих, пейки, информационни табла. 

„Центърът ще осигурява информационно обезпечаване в района на един от най-често посещаваните райони на парка.  Надяваме се той да допринесе за развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите. ” – подчерта инж. Димитър Григоров.   Изграждането на екопътека за хора с трайни увреждания, както и информационното  обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен  парк  “Рилски манастир” са част от дейностите, включени в  Плана за управление на природен парк „Рилски манастир” по проект по оперативна програма Околна среда 2007 – 2013