Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Билкова аптека


Билкова аптека
27/02/2015 |
Билкова аптека

 

Презентация на тема „Билкова аптека” и Гатанки на тема : „Животните  на земята”

 

 

 

Eксперти от ДПП „Рилски манастир“ представиха  пред малките ни приятели природолюбители-децата от ОДЗ ”Д-Р Тодора Миладинова” презентация на тема” Билкова аптека” и занимателни  игри и гатанки на тема: ”Животните на земята”. 

На 26.02.2015 г./четвъртък/,  експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по  горите подготвиха и представиха пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” презентация на тема „ Билкова аптека” и занимателна игра – „Познай билката”. Целта на презентацията е запознаване на децата за ползите от билките и тяхното правилно  използване. Проведена бе и занимателна игра за най- малките, подготвени бяха  и гатанки за  животните на планетата земя . Мероприятието се проведе в сградата на детското заведение и е в  изпълнение на плана за работа с деца между ДПП ”Рилски манастир” и Обединено детско заведение  ”Д-р Тодора Миладинова” град Рила,  през учебната 2014/2015г.

Целта на плана за работа с деца е :

-  Да се подпомага развитието на творческо-образователната мисъл чрез забавни игри свързани с природата;

- Да се  подпомогне изграждането на  умение у децата опазване на билките и тяхното разумно използване.

-Да се провокира желание за контакт с природата и нейното опазване и съхранение.