Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / " Ден на земята- 22 Април"


" Ден на земята- 22 Април"
21/04/2015 |
" Ден на земята- 22 Април"

                                                   Отбелязване на „Ден на земята -22 април”

 

Презентация на тема „22-април Ден на земята”

Eксперти от ДПП „Рилски манастир“ гр.Рила представиха  пред малчуганите природолюбители-децата от ОДЗ ”Д-Р Тодора Миладинова” гр. Рила  презентация на тема” 22 – април Международен  ден на земята ”. 

На 21.04.2015 г./Вторник/,  експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по  горите ,подготвиха и представиха пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” презентация на тема ”22 април- Международен ден на земята”.

Целта на презентациите е  повишаване на информираността на децата за опазване на природата около нас  и напомняне ,че изхвърляне на отпадъците трябва да е само на регламентираните за целта места.  Мероприятието се проведе в сградата на „Библиотеката” към читалище НЧ ” Христо Ботев-1898” гр. Рила. и е в изпълнение на плана за работа с деца.