Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Презентация на тема: "Кои птици зимуват у нас."Съвместно изработване на хранилки за птици.


Презентация на тема: "Кои птици зимуват у нас."Съвместно изработване на хранилки за птици.
30/01/2015 |
Презентация на тема: "Кои птици зимуват у нас."Съвместно изработване на хранилки за птици.

Eксперти от ДПП „Рилски манастир“ представиха  пред децата от ОДЗ ”Д-Р Тодора Миладинова” презентация на тема”Кои птици зимуват у нас” и  съвместно изработване на хранилки за птици. На 30.01.2015 г./ петък/,  експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по  горите подготвиха и представиха пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” презентация на тема „Кои птици зимуват у нас”. След презентацията на децата бе показано изработване на хранилки за птици от подръчни материали- пластмасови бутилки, кутийки от сокове и кратунки. Събитието се състоя  в изпълнение на плана за работа с деца между ДПП ”Рилски манастир” и ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” град Рила през учебната 2014/2015г.

 Мероприятието се проведе в сградата на детското заведение.

Целта на плана за работа с деца е :

-да се повиши интереса на децата съм природата и нейните компоненти/ растения, вода,почва, животни и др./

- Да се подпомага развитието на творческо-образователната мисъл чрез забавни игри свързани с природата;

- Да се  подпомогне изграждането на  умение у децата

  • Да се провокира желание и стремеж за контакти с природата и нейното благоприятно въздействие върху общото им самочувствие и израстване.