Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Полезни връзки-мрежа за сътрудничество


28/10/2014 |
Полезни връзки-мрежа за сътрудничество

Полезни връзки-мрежа за сътрудничество

Проект”Природа за хората и хора за природата” Проектът 2007CB16IPO007-2011-2-03 е съфинансиран от Европейския съюз    чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша Югославска Република Македония.

 

1.РИОСВ-Благоевград -  http://riosvbl.org/

2. Басейнова дирекция Западнобеломорски район  Благоевград- http://www.wabd.bg/bg/

3.Община Рила-http://www.grad-rila.bg/kontakti

4.Община Кочериново-http://www.ob-kocherinovo.bg/

5.Областна администрация Кюстендил- http://www.kn.government.bg/

6.Областна администрация Благоевград- http://www.bl.government.bg/bg

7. Читалище „Христо Ботев-1898” Рила- http://www.chitalishte.bg/

8.РДГ- Кюстендил- www.kustendil.iag.bg

9.РДГ- Благоевград- www.blagoevgrad.iag.bg/

10. РИОСВ- Смолян- http://smolyan.riosv.com

11.ТП”ДГС”Рилски манастир” гр.Рила- http://www.dgs-rilskimanastir.com

12.Екологично дружество „Планетум” гр.Струмица,E-mail:[email protected]

13.ДПП „Рилски Манастир” гр.Рила- www.parkrilski-manastir.eu