Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Публична покана


Публична покана
27/06/2014 |
Публична покана

Във връзка с реализиране на СМР с предмет: „Извършване на СМР дейности по проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания,  Обособена позиция № 2 – Изграждане на посетителски-информационен пункт в местността Кирилова поляна, Обособена позиция № 3 – Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир” и на основание глава осма „а”, чл. 101а и следв. от Закона за обществените поръчки ДПП «Рилски манастир»  открива процедура по събиране на оферти за избор на изпълнител.

Може да свалите документите от ТУК .