Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата"


Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата"
27/06/2014 |
Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата"

 

На 27.06.2014г. в изпълнение на дейностите по  проект ” Природа за хората и хора за природата” по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония  № 2007BC16IPO007-2011-2-03 ,  ДПП „Рилски манастир”към ИАГ,  проведе работна среща.На срещата беше представен проекта и бъдещото създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество на организации, свързани с опазването на околната среда между двата региона в България и Македония.Бяха поканени и се отзоваха  представители на Община Рила и Кочериново, Дирекции на природни паркове, Национален парк Рила, Риосв-Благоевград, РДГ . Срещата протече при голям интерес.