Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


26/06/2014 |
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ

 

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

 

LIFE08 NAT/BG/000281

На 26.06.2014 г. в Посетителския център на ДПП „Рилски манастир” бе проведена финална пресконференция пред общественоста и заинтересованите страни, пред които бяха представени  резултатите от дейностите извършени по проектa

На срещата присъстваха представители от ДНП  “Рила”, ТП ДГС “Рилски манастир”, РДГ “Кюстендил”, РСПБЗН гр. Рила, ЕТ “Иван Киров-Мираж”, ДПП “Рилски манастир”, ресторантьори, пенсионери-любители на природата.