Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Обучение - администриране на сайт по проект"Природа за хората и хора за природата"


24/06/2014 |
Обучение - администриране на сайт по проект"Природа за хората и хора за природата"

На 24.06.2014г. в изпълнение на дейностите заложени по  проект ” Природа за хората и хора за природата” по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония  № 2007BC16IPO007-2011-2-03 ,  се проведе обучение за администриране на сайта по проекта. Обучени бяха ръководителя и счетоводителя на проекта.