Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Мероприятия през 2015


03/02/2015 |
Мероприятия през 2015

   Предложения за отбелязване на юбилеи, годишнини,значими мероприятия и   събития  от ДПП ” Рилски манастир” за 2015г.

Месец Януари 2015г.

25-27.01.2015г. Провеждане  на презентация пред децата от ОДЗ”Д-р Тодора Миладинова”  на тема „Кои птици зимуват у нас? „.Съвместно изработване на хранилки за зимуващите птици.

Месец Февруари 2015г.

02.02.2015г. Отбелязване на Деня на влажните зони. Организиране на изложба.

Месец Март 2015г.

18- 22.03.2015г. Отбелязване на  Световния ден на водата. Ден на отворени врати в Посетителски и  информационен център в м. Ягнилото, землище Рилски манастир;

20.03.2015г. Посрещане на пролетта. Организиране на излет.

Месец Април 2015г.

06.04-12.04.2015г. Седмица на гората

06.04.2015г.  Откриване на седмицата на гората с подреждане на хербарийна сбирка на често срещаните дървесни видове в Природен парк „Рилски манастир”  в залата на общинска администрация  гр. Рила

15.04.2015г. Традиционно окопаване на засадени дръвчета в градинката на улица ”Васил Демиревски” в гр. Рила

17.04.2015г. Посещение на ученици в Обучителния център на парка и запознаване с местните дървесни и храстови видове

22.04.2015г. Международен ден на Земята – Организиране на изложба на детски рисунки;

25.04.2015г.  Залесяване съвместно с Общинска администрация гр. Рила и ДГС „Рилски манастир”;

26.04.2015г.  Да изчистим България за един ден – кампания за почистване на замърсени райони на територията на  парка;

Месец МайОтбелязване на Деня на природните паркове

18-22.05.2015г.Отбелязване на международен ден на биологичното разнообразие. Изготвяне на презентация пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова”гр.Рила, СОУ ” Христо Ботев” гр. Кочериново и  ОУ ” Аверкий  Попстоянов”гр. Рила;

28.05.2015г. Отбелязване на Ден на парковете в България- Провеждане на екоакция ;

 

Месец Юни - Международен ден за опазване на околната среда

05.06.2015г.  Отбелязване на Световен ден на околната среда.Организиране на екоакция по почистване в границите на ПП”Рилски манастир”;

08-14.06.2015г. Отбелязване  на 15 години  Природен парк” Рилски манастир”; Официално тържество;  

24.06.2015г.  Отбелязване на Еньовден. Оплитане на Еньовски венец с децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” гр. Рила;

Месец Юли 2015г. - пресконференция и публикация за нея в регионалния печат по проект Оперативно програма околна среда/ ОПОС/;

Месец Септември 2015г.

27.09.2015г.Международен ден на туризма.Организиране на фотоизложба;

Месец Октомври 2015г.

01-15. 10 .2015г. Организиране на Есенна изложба с природни материали:листа,клонки ,шишарки и други;

Месец Декември 2015г. - Изработване на сувенири от природни материали./сурвачки и коледни играчки съвместно с децата от ОДЗ ” Д-р Т.Миладинова” и учениците от ОУ”Аверкий Попстоянов”гр.Рила;

Всички проведени мероприятия ще бъдат отразени и в интернет страницата на парка – www.parkrilski-manastir.eu, след съгласуване с Изпълнителна Агенция по горите /ИАГ/.