Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Презентация на тема"Дивите животни"-29.10.2014


Презентация на тема"Дивите животни"-29.10.2014
29/10/2014 |
Презентация на тема"Дивите животни"-29.10.2014

Eксперти от ДПП „Рилски манастир“ представиха  пред децата от ОДЗ ”Д-Р Тодора Миладинова” презентация на тема”Дивите животни”.

 

  На 29.10.2014 г. експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по  горите подготвиха и представиха пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” презентация на тема: „Дивите животни”. Събитието се състоя  в изпълнение на плана за работа с деца между ДПП ”Рилски манастир” и ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” град Рила през учебната 2014/2015г. Мероприятието се проведе в Библиотеката към НЧ ”Христо Ботев-1898” гр.Рила и със съдействието на читалищното настоятелство.

Целта на плана за работа с деца е :

-да се повиши интереса на децата съм природата и нейните компоненти/ растения, вода,почва, животни и др./

- Да се подпомага развитието на творческо-образователната мисъл чрез забавни игри свързани с природата;

- Да се  подпомогне изграждането на  умение у децата за откриване на  красота във всички сезони на годината , красотата на растителния и животински свят, който ни обкръжава. 

- Да се провокира желание и стремеж за контакти с природата и нейното благоприятно въздействие върху общото им самочувствие и израстване.