Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Работна среща


Работна среща
11/06/2014 |
Работна среща

Днес,11.06.2014г. в сградата на  Дирекцията  на Природен парк»Рилски манастир» гр. Рила, Община Рила се проведе работна среща между представители на Дирекцията и представители на Екологична асоциация «Планетум» гр. Струмица по проект 2007CB16IPO007-2011-2-03 «Природа за хората и хора за природата».

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с техническото и финаносво изпълнение на проекта, както и предприемане на действия по усвояване на средства от македонските ни партньори, съгласно писмо от СТС Кюстендил с вх.№ ТГС-170/06.06.2014г. Експертите обобощиха информацията, свързана с изпълнение на плана за действие и времевата рамка по проекта. Обсъдени бяха подробности относно: организирането  на  работните срещи в Струмица  и финалната конференция.