Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Проект: "Природа за хората и хора за природата" - работни идеи


21/10/2014 |
Проект: "Природа за хората и хора за природата" - работни идеи

 Работни проекти идеи-част от дейностите по проект”Природа за хората и хора за природата”

1.Име на проекта: "Скритата флора-потенциал за икономическо развитие"

Сфери:земеделие, туризъм, екология

Целеви групи:жители от селата в района на град Струмица, събирачи на диворастящи растения и гъби.

2. Име на проекта: "От  фермата до трапезата "

Сфери:земеделие, туризъм, екология

Целеви групи: всички производители на ранни пролетни култури, преработвателни фирми, банки имащи програми за земеделско кредитиране

3.Име на проекта: "Духът на ръчните изделия-завет от нашите предци"

Сфери: земеделие, туризъм, екология, икономика

Целеви групи:Млада работна сила, туристически агенции , туристи

4. Име на проекта:"Културното богатство-график който ни позволява да пътуваме из Македонската история и традиции"

Сфери: Туризъм

Целеви групи: туристически агенции , туристи

 

5.Име на проекта:"Тайните на кестеновото дърво

Сфери:Земеделие, туризъм, екология,  икономика

Целеви групи: населението от Струмишкия регион,жителите от подножието на  планината Беласица.

6.Име на проекта: "Урбанистично подобряване на туристическите обекти и улесняване на достъпа до тях"

Сфери: Земеделие, туризъм, екология,  икономика

Целеви групи:хората живеещи до тези обекти и ползватели на подобрения достъп

7. Име на проекта: "Забавно за здравословен живoт"

Сфери: Земеделие, туризъм, екология,  икономика

Целеви групи:пенсионери спортисти

8.  Име на проекта:" Изграждане на капацитет  за писане и управление на проекти финансирани от Европейски фондове"

 

Сфери: Земеделие, туризъм, екология,  икономика

Целеви групи: представители на НПО,представители на местната власт, безработни лица с висше образование имащи капацитет да разработват проекти.

9. Име на проекта: "Включи се в промоцията на своят продукт"

Сфери: Земеделие, туризъм, екология,  икономика

Целеви групи: Населението от селските райони производители на традиционни продукти; Заинтересовани потребители на традиционни продукти