Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ДПП „Рилски манастир“ ще изгради екопътека за хора с увреждания и информационен пункт


ДПП „Рилски манастир“ ще изгради екопътека за хора с увреждания и информационен пункт
19/09/2014 |
ДПП „Рилски манастир“ ще изгради екопътека за хора с увреждания и информационен пункт

ДПП „Рилски манастир“ ще изгради екопътека за хора с увреждания и информационен пункт

 

Експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” направиха първа копка по две от дейностите, заложени в проект „Изпълнение на  плана за управление на природен парк „Рилски манастир”. Ще бъдат изградени екопътека за хора с трайни увреждания и посетителски информационен пункт в местността „Кирилова поляна“.

Екопътеката ще бъде с дължина около 1,5 км. Тя ще е разположена в най-посещавания район на парка. Целта е да се създадат подходящи условия за хората с трайни увреждания в обществото за контакт с природата и тяхното активно участие в нейното опознаване. Посетителите ще могат да се наслаждават на красива панорама, подходяща настилка на пътя, уютни места за отдих, пейки и информационни табла.

Ще бъде изграден и оборудван център, който ще осигурява информационно обезпечаване и ще изпълнява функцията на контролен пункт на парка.

На събитието присъстваха представители на МОСВ, НП ”Рила”, ДГС „Рилски манастир”, Рилска Света обител, изпълнителят по дейностите, игуменът на Рилската света обител Андрианополският епископ Евлогий  и други.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

 

Инж. Валентина Маринова,

Главен секретар на ИАГ

 

Изготвил:

Инж. Весна Кимова,

Ст. експерт отдел „ИОВО“