Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Презентация на тема : "Дърветата в гората-основни познания за частите на дървото"


Презентация на тема : "Дърветата в гората-основни познания за частите на дървото"
17/12/2014 |
Презентация на тема : "Дърветата в гората-основни познания за частите на дървото"

      Eксперти от ДПП „Рилски манастир“ представиха  пред децата от ОДЗ ”Д-Р Тодора Миладинова” презентация на тема: ”Дърветата в гората- основни познания за частите на дървото”.

 

  На 17.12.2014 г. експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по  горите подготвиха и представиха пред децата от ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” гр.Рила, презентация на тема: „Дърветата в гората - основни познания за частите на дървото”. Мероприятието се проведе в сградата на детското заведение и е в изпълнение на плана за работа с деца между ДПП ”Рилски манастир” и ОДЗ ”Д-р Тодора Миладинова” град Рила през учебната 2014/2015г.Целта на плана за работа с деца е :

-да се повиши интереса на децата съм природата и нейните компоненти/ растения, вода,почва, животни и др./