Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата" 10.09.2014


Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата" 10.09.2014
10/09/2014 |
Работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата" 10.09.2014

Работна среща

Експерти от ДПП „Рилски манастир“ проведоха работна среща по проект "Природа за хората и хора за природата"

 

  На 10.09.2014 г.  експерти от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна  агенция по    горите проведоха  работна среща с проектните партньори Екологично дружество „Планетум”. Събитието се състоя  в изпълнение на плана за дейностите по проект ”Природа за хората и хора за природата” по Програма за  трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония.

На мероприятието бяха обсъдени въпроси, свързани с провеждането на предстояща двудневна финална конференция в град Струмица. Програмата на конференцията предвижда представяне на резултатите от дейностите по проекта. Ще бъдат дискутирани теми за развитие на екотуризъм и създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество на организации, свързани с опазването на околната среда между двата региона в България и Македония.   Участие в предстоящата срещата ще вземат представители на държавни институции и различни природозащитни организации.