Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 14.10.2014г.по проект 2007CB16IPO007-2011-2-03


ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 14.10.2014г.по проект 2007CB16IPO007-2011-2-03
09/10/2014 |
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 14.10.2014г.по проект 2007CB16IPO007-2011-2-03

Проект "Природа за хората и хора за природата"

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз    чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша Югославска Република Македония.

 

На 14.10.2014 г. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на Община Рила ще се проведе финална пресконференция за представяне на извършените дейности и постигнатите резултати по проект 2007CB16IPO007-2011-2-03 „Природа за хората и хора за природата”  по Програма  за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша Югославска Република Македония. Водеща организация по проекта е Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите, а партньор  по проекта е екологично дружество „Планетум” от гр. Струмица.

Пред местната общественост ще бъдат представени резултатите от проведените по проекта редица обучения на предварително подбрани целеви групи от Р Македония, както и проведения  практически семинар в Р България, на който бяха представени действащи техники и методи за развитие на екологичен и устойчив туризъм. Тези обучения  дадоха възможност на участниците да представят техните собствени инициативи и да разработят проектни предложения,с които да кандидатстват за финансиране в бъдеще.При финализирането на проекта в гр. Струмица се проведе заключителна конференция за всички участници и заинтересовани институции /организации, свързани с опазването на природата от двете страни на границата/. По време на която бе обсъдено развитието на екотуризма в двата региона и създаването на мрежа за сътрудничество.

Общата стойност на проекта е в размер на 77 159,84 евро, а продължителността му  18 месеца.

Основните цели на проекта са укрепване на човешкия капацитет за защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси, както и укрепване на междуведомственото сътрудничество между двата региона в областта на опазването на околната среда и устойчиво развитие на туризма.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество CCI № 2007CB16IPO007 . Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на “ Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” и не трябва да се възприема като израз на становището на  Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата”