Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Служители от ДПП ”Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите през месец юни извършиха ремонт и възстановяване на паркова инфраструктура в м.”Обедище”, Студената чешма” и „Кирилова поляна”.


Служители от ДПП ”Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите през месец юни  извършиха ремонт и възстановяване на паркова инфраструктура  в м.”Обедище”, Студената чешма” и „Кирилова поляна”.
01/07/2020 |
Служители от ДПП ”Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите през месец юни извършиха ремонт и възстановяване на паркова инфраструктура в м.”Обедище”, Студената чешма” и „Кирилова поляна”.

Искаме да призовем всички посетители на Природен парк Рилски манастир да бъдат отговорни при престоя си в границите на парка. Да пазят изградените от служителите  кътове за отдих, информационни табла и табели.  Да събират и почистват след себе си  отпадъците и остатъци от храна.

Да бъдат особено внимателни при паленето на огън  и да ползват само регламентираните  огнища.