Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Новият Национален център за професионално обучение предлага електронен екскурзовод


Новият Национален център за професионално обучение предлага електронен екскурзовод
15/06/2014 |
Новият Национален център за професионално обучение предлага електронен екскурзовод

Идеята за изграждане на Информационен посетителски център на територията на Природен парк „Рилски манастир” се дооформи окончателно, след преместването на Управлението на Горско стопанство „Рилски манастир” в гр. Рила. По този начин  на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” бе предоставен недвижим имот. Сградата е с масивна конструкция, двуетажна, построена 1956 година, със застроена площ 152 кв.м.

Центърът се намира  в местността Пчелино, на 16 км от град Рила в посока Рилски манастир. Целта на центъра  е  да  предоставя адекватни възможности за подреждане на постоянни и тематични експозиции, интерактивни приложения в сферата на екологичните практики и опазването на биоразнообразието, провеждане на неформални обучения, опознаване на природата и придобиване на конкретни умения за опазване на околната среда, семинари и работни срещи свързани с дейността на Природния парк и екологични стажове.

Тук може да разгледате нашата експозиция, да научите повече за биоразнообразието на парка, както  и да получите изчерпателна информация от нашите специалисти за възможностите за преходи в планината, както и посещение на специализираните ни туристически маршрути.

Центърът разполага с 3 малки зали за обучение с по 20 места общо 60 места. Техническите възможности на залите позволяват използването на мултимедийни приложения и интерактивни технологии. Залите са оборудвани с мултимедийни проектори,флипчартове видео и аудиотехника.

Само при нас ще имате възможността да наемете и използвате нашият електронен екскурзовод - Cruso. Разработен е  специално за разходки сред природата и е приложим за  всякакъв вид туризъм.


Въз основа на "Глобалната система за позициониране (GPS)  този уред е с вградена цифрова карта и електронен компас.
В комбинация с внимателно подготвена аудио и визуална  информация , всеки пешеходец или велосипедист ще има възможността да опита нещо ново. 

Cruso ви показва винаги, къде се намирате и може да ви обясни това, което
виждате.   Чрез интуитивна навигация в менюто и тъч скрийн, уредът е лесен за използване от всички.

 Услуги: Организиране на семинари и обучения; Осигуряване на лектори; Организиране на кафе- паузи; Информационни материали

Теми    

  • Находища на минерали в ПП „Рилски манастир”

  • Торфища и специфична растителност;

  • Ендемични и защитени растения – жертва на туристите;

  • Водата разказва

    Игра –разпознаване на нещата, които носи водата

  • Реликтните животински видове – наши гости от миналото;

  • Гора: Гората в добри ръце; Гора какво е това?

  • Птици оталпийските места;

  • Екологични пешеходни турове: По следите на рилския ревен и рилската иглика; Тисът – дърво с  характер; Запознайте се със самодивското лале; Специалният дъб на Рила; Лудо ли е лудото биле?

Контакти

Инж.Георги Калабаков – ръководител на центъра

тел.0884242477

тел.0887 833853

 

Дирекция Природен парк „Рилски манастир”

2630  Рила ул. "Бенковски"№2,

тел.07054 /22-93

[email protected]

www. parkrilski-manastir.eu