Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Мониторинг на растителни видове


Мониторинг на растителни видове
13/07/2020 |
Мониторинг на растителни видове

Експерти от природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите продължават  наблюденията на защитени и лечебни видове растения на  територията на парка. 

През изминалата седмица се проведе мониторинг в районите на Илийна река, Тиха Рила и  връх Калин.

Наблюдавани са  видовете: Жълт планински крем, петниста и жълта тинтява, многогодишна сверция, мащерка, риган и др.

Всички събрани данни се съхраняват в създадената база данни на природен парк „Рилски манастир”. Ежегодно се изпращат и данни за защитени растителни видове, които са включени в утвърден от МОСВ график до Изпълнителна агенция по околна среда и водите, където се обработват и се качват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.