Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ ОТ ГРАД РИЛА


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО  ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ  ОТ ГРАД РИЛА
07/07/2020 |
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ ОТ ГРАД РИЛА

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИВАНОВ,

С настоящото писмо изказваме нашата безкрайна благодарност, за огромната помощ, която оказвате всяка година на ДПП ”Рилски манастир”, изразяваща се в почистване от храсти и клони и маркиране на обособените пътеки в Рила  планина.Като един голям човек, природолюбител и общественик ние се възхищаваме на Вашето желание, усърдие и безрезервната Ви готовност за опазване на красивата ни природа и осигуряване на достъп до прекрасните кътчета на планината. Господин Иванов, за нас Вие сте един от достойните хора на гр.Рила. Благодарим и Ви желаем крепко здраве, дълъг живот и щастливи и ползотворни години.

    

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ

ДИРЕКТОР ДПП „РИЛСКИ МАНАСТИР