Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Залесяване


Залесяване
07/04/2022 |
Залесяване

Днес в местността "Горхим" се  извърши засаждане на медоносни дървета  от служители на ДПП "Рилски манастир" и ТП ДГС "Рилски манастир".