Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Събиране на лечебни растения през 2022 г.


Събиране на лечебни растения през 2022 г.
08/03/2022 |
Събиране на лечебни растения през 2022 г.

Със Заповед № РД-135/ 04.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна през 2022 г. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина сълза  и др.

Изключение се прави за количества билки, събирани за лични нужди.

На територията на природен парк „Рилски манастир“ са забранени за бране: лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка и видовете салеп.

В приложение към Заповедта за 2022 година за област  Кюстендил, на чиято територията е разположен  Природен парк „Рилски манастир“ са описани допустимите за събиране количества  лечебни растения от естествените находища.

Със Заповедта можете да се запознаете тук.